Stowarzyszenie

Stowarzyszenie zwykłe nosi nazwę:

SPINNING-TEAM.pl

Stowarzyszenie jest zawiązane na czas nieograniczony. Posiada osobowość prawną.

ZARZĄD

Działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo
o Stowarzyszeniach( Dz.U. z 2001, Nr 79, poz. 855 z późn. zm.)

Celem Stowarzyszenia jest:

1. Organizowanie wędkarstwa jako racjonalnej formy wypoczynku i rekreacji.

2. Stwarzanie członkom Stowarzyszenia dogodnych warunków wędkowania.

3. Rozwijanie umiłowania przyrody i krzewienie znajomości zasad gospodarki wędkarskiej.

4. Kształtowanie postawy obywatelskiej i etyki wędkarskiej.

5. Działanie na rzecz ochrony i racjonalnego użytkowania wód.

6. Działanie na rzecz kształtowania ekologii i ochrony środowiska oraz zasobów naturalnych poprzez propagowanie działalności proekologicznej

7. Działalność z zakresu ochrony dziedzictwa przyrodniczego

8. Działalność na rzecz wędkarzy niepełnosprawnych.