Rzeka Bug

Rzeka Bug – łączna powierzchnia wody to 459,6 ha.

Najciekawsza rzeka w województwie Lubelskim, która jest najdzikszą rzeką Europy. Jest to jedyna Europejska rzeka, która nie została jeszcze uregulowana przez człowieka.

Zawody_SG_Krylow-3