Starorzecze Deusze

Starorzecze Deusze powierzchnia 2,65ha.