Opłaty za wędkowanie w 2020 roku PZW Chełm

1.Składka członkowska ogólnozwiązkowa 100 ,

2.Składka członkowska ulgowa 50%: -członkowie odznaczeni srebrną i złotą odznaką PZW, -młodzież szkolna i studenci w wieku 16 -24 lat, -mężczyźni od 65 roku życia, pod warunkiem posiadania stażu członkowskiego powyżej 10 lat, -kobiety od 60 roku życia, pod warunkiem posiadania stażu członkowskiego powyżej 10 lat 50 ,-

3.Składka członkowska ulgowa 75% :-członkowie uczestnicy do lat 16,-odznaczeni złotą odznaką PZW z wieńcami 25,-

4.Wpisowe: -członka zwyczajnego 25 zł PZW-członka uczestnika PZW,-0,-

5.Legitymacje członkowskie:-płatne 5 zł -młodzież do lat 16 -bezpł.

6.Składka członkowska na ochronę i zagospodarowanie wód pełna dla czł. PZW –wszystkie wody 190 zł,-

6a.Składka członkowska na ochronę i zagospodarowanie wód pełna ulgowa dla czł. PZW (odznaczeni odznakami PZW srebrną i złotą, mężczyźni od 65 roku życia,kobiety od 60 roku życia) -wszystkie wody 135 zł,

6b.Składka członkowska na ochronę i zagospodarowanie wód pełna ulgowa dla czł. PZW (młodzież ucząca się do 24 roku życia po okazaniu ważnej legitymacji szkolnej lub studenckiej) –wszystkie wody 55 zł,-/M

6c. Składka członkowska na ochronę i zagospodarowanie wód pełna członka uczestnika do lat 16 -wszystkie wody i metody 28 zł,-

7.Składka członkowska na ochronę i zagospodarowanie wód niepełna dla czł. PZW (upoważniająca do wędkowania na wodach ogólnodostępnych, z wyłączeniem wszystkich zbiorników) 110 zł,-

7a.Składka członkowska na ochronę i zagospodarowanie wód niepełna 50% dla czł. PZW (upoważniająca do wędkowania na wodach ogólnodostępnych, z wyłączeniem wszystkich zbiorników):-odznaczeni odznakami PZW: srebrną i złotą;-mężczyźni powyżej 65 lat -kobiety po ukończeniu 60 lat; 55 zł,-

7b.Składka członkowska na ochronę i zagospodarowanie wód uzupełniająca obejmująca wszystkie zbiorniki :Stańków, Żółtańce M. i D., Staw, Wytyczno, Tuligłowy i Tuligłowy kąpielisko, Lubańki, Niwa I i II, Zahajki, Husynne. 80 zł,-

8.Składka okresowa dla członka PZW pełna( czasowa od godz…do godz….):1-dniowa pełna 10 zł, 3-dniowa pełna –30 zł, 7-dniowa pełna,-60 zł,-

9.Opłata okresowa dla niezrzeszonych w PZW pełna( czasowa od godz…do godz….) 1-dniowa pełna 19 zł, 3-dniowa pełna 57 zł, 7-dniowa pełna 114 zł,-

10.Opłata roczna dla niezrzeszonych w PZW: -roczna pełna (upoważniająca do wędkowania na wodach ogólnodostępnych, łącznie ze zbiornikami) 400 zł, -roczna niepełna (upoważniająca do wędkowania na wodach ogólnodostępnych, z wyłączeniem wszystkich zbiorników) 240 zł, -roczna uzupełniająca do opłaty niepełnej (upoważniająca do wędkowania w zbiornikach), 160 zł,-

11.Opłata egzaminacyjna na kartę wędkarską. -z opłat egzaminacyjnych zwolniona jest młodzież ucząca się do 24 roku życia na podstawie ważnej legitymacji szkolnej lub studenckiej;-egzaminy są nieodpłatne w szkółkach wędkarskich; 20 zł

Dane uzupełniające do tabeli składek ogólnozwiązkowych na 2020rok*

Składkę członkowską ogólnozwiązkową i składkę członkowską na ochronę i zagospodarowanie wód pełną uczestnika uprawnionego do swojego łowiska uiszcza młodzież do 16 lat.

*Młodzież nie zrzeszona w PZW do lat 14 może wędkować nieodpłatnie na wodach PZW pod nadzorem opiekuna członka PZW posiadającego składkę członkowską na ochronę i zagospodarowanie wód oraz zezwolenie w obrębie jego łowiska z zachowaniem dziennego limitu ryb oraz sprzętu.

*Zwalnia się członków uczestników z opłat za legitymację członkowską.

*Inwalidzi ze znacznym stopniem niepełnosprawności zwolnieni są z obowiązku opłacania składki członkowskiej na ochronę i zagospodarowanie wód i mogą wędkować na zasadach przewidywanych dla osób towarzyszących członkowi PZW w ramach wspólnego łowiska, limitu ryb i sprzętu. Niniejsza ulga nie zwalnia z obowiązku posiadania karty wędkarskiej oraz składki członkowskiej ogólnozwiązkowej PZW.

*Członkowie PZW po ukończeniu 70 roku życia, spełniający warunek minimum 15-letniego stażu w PZW zwolnieni są z opłacania składki członkowskiej uzupełniającej na ochronę i zagospodarowanie wód.Obowiązek udokumentowania w/w stażu spoczywa na członku PZW ubiegającemu się o ulgę z tego tytułu. Staż członkowski obejmuje tylko lata, w których była opłacana składka członkowska. Dokumenty potwierdzające staż: legitymacja członkowska PZW, karta ewidencyjna ( kartoteka koła ). Bez wymaganych dokumentów skarbnik nie ma prawa do zastosowania w/w ulgi.

*Honorowi członkowie PZW zgodnie z §15 ust. 2 statutu PZW są zwolnieni ze świadczeń członkowskich za okazaniem legitymacji nadającej tytuł członka honorowego(wpis do legitymacji członkowskiej).

*Członkowie odznaczeni złotą odznaką z wieńcami są zwolnieni ze składek członkowskich na ochronę i zagospodarowanie wód oraz uzupełniających na podstawie wpisu do legitymacji członkowskiej PZW.

*Nie objęte ulgami i zwolnieniami są składki i opłaty okresowe.

*Członkowie PZW w wieku 16 -24 lat są uprawnieni do 50% zniżki w składce członkowskiej za okazaniem ważnej legitymacji szkolnej lub studenckiej.

*Młodzież ucząca się do 24 roku życia po opłaceniu składki członkowskiej na ochronę i zagospodarowanie wód pełnej ulgowej o wartości 55zł/M może wędkować na wszystkich wodach Okręgu za okazaniem ważnej legitymacji szkolnej lub studenckiej.

* Składka członkowska na ochronę i zagospodarowanie wód wniesiona przez uczestnika upoważnia go do wędkowania na wodach ogólnodostępnych całego kraju ( Uchwała nr 75 § 6 ZG PZW Warszawa z dnia 22 października 2018 roku).

*ZO PZW w Chełmie wprowadza całkowity zakaz połowu ryb kuszą i metodą trolling.

*Wszyscy wędkarze, uprawiający amatorski połów ryb na wodach Okręgu PZW w Chełmie muszą posiadać zezwolenie na amatorski połów ryb wraz z rejestrem połowu.

*Członek Okręgu PZW w Chełmie nabywa prawo do ulgi w danym roku kalendarzowym w którym kończy lata.

*Przyznawanie ulgi ze względu na wiek wraz z obowiązującym stażem PZW, obowiązuje od 01.01.2018r. na podstawie karty ewidencyjnej członka PZW (Uchwała nr 8/XI/2017 ZG PZW z dn. 04.11.2017r.).

*Składki członkowskie roczne oraz opłaty roczne za zezwolenie na amatorski połów ryb od osób niezrzeszonych, obowiązują w danym roku kalendarzowym, tj. od dn. 1 stycznia br. do dnia 31 grudnia br.

*Składki członkowskie i opłaty od osób niezrzeszonych nie podlegają zwrotowi.

źródło: ZO PZW Chełm

1 KOMENTARZ

  1. Jakie zagospodarowanie wód wszystkie jeziora pozarastane nie ma gdzie łowić a PZW to zwykła organizacja nierobów którzy znaleźli sobie sposób na życie jeśli chodzi o Lubelskie. 190 zł pieniądze niewielkie ale za nie robienie nic to dużo. Gdzie ta wasza gospodarka na którym jeziorze na zalewie zemborzyckim to już więcej Ukraińców łowi niż Polaków gdzie ta straż. Może się czepiam to wytłumaczcie mi co to jest zagospodarowanie wód bo ja tej bajki nie kupuje co to jest o co tu chodzi bo was to tylko można na jakiś Grand Prix zobaczyć w łowieniu płoci za które trzeba i tak wpisowe zapłacić wszystkie jeziora pozarastane wyglądają jak obraz nędzy i rozpaczy ja nie widzę by na jakimś jeziorze była jakaś gospodarka tym terenem co kol wiek miało by to znaczyć.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj