Chełmski Okręg wędkarski ogłosił ile będzie kosztowało wędkowanie w 2017 roku.

 

Składki członkowskie oraz składki na ochronę i zagospodarowanie wód w 2017 r. w Okręgu Chełmskim

 1. Składka członkowska podstawowa ? 86 zł
 2. Składka członkowska podstawowa ulgowa 50%:

– odznaczeni odznakami PZW : złotą i srebrną ? 43 zł

– młodzież ucząca się od 16 do 24 roku życia ? 43 zł

– mężczyźni po ukończeniu 65 roku życia ? 43 zł

– kobiety po ukończeniu 60 roku życia ? 43 zł

 1. Składka członkowska ulgowa:

– członkowie uczestnicy do lat 16 ? 22 zł

– odznaczeni złotą odznaką PZW z wieńcami ? 22 zł

 1. Wpisowe:

– członka zwyczajnego ? 25 zł

– członka uczestnika ? 12 zł

 1. Legitymacje członkowskie:

– płatne ? 5 zł

– młodzież do lat 16 ?  bezpłatnie

 1. Składka na ochronę i zagospodarowanie wód – pełna dla czł. PZW – wszystkie wody ? 170 zł

6a. Składka – na ochronę i zagospodarowanie wód pełna 50% dla czł. PZW (odznaczeni odznakami PZW złotą i srebrną, mężczyźni po ukończeniu 65 roku życia, kobiety po ukończeniu 60         roku życia) – wszystkie wody ? 120 zł

6b. Składka na ochronę i zagospodarowanie wód pełna 50% dla czł. PZW (młodzież ucząca się do 24 roku życia po okazaniu ważnej legitymacji szkolnej) ? wszystkie wody ? 50/M

 • Składka na ochronę i zagospodarowanie wód niepełna dla czł. PZW (upoważniająca do wędkowania na wodach ogólnodostępnych, z wyłączeniem wszystkich zbiorników) ? 100 zł

Składka na ochronę i zagospodarowanie wód niepełna – 50% dla czł. PZW (upoważniająca do wędkowania na wodach ogólnodostępnych, z wyłączeniem wszystkich zbiorników):

– odznaczeni odznakami PZW: złotą i srebrną ? 50 zł

– mężczyźni powyżej 65 lat ? 50 zł

– kobiety po ukończeniu 60 lat ? 50 zł

 1. Składka na ochronę i zagospodarowanie wód pełna – członkowie uczestnicy do lat 16 – wszystkie wody ? 25 zł
 2. Składka okresowa dla zrzeszonych w PZW ( wszystkie wody):

– jednodniowa ( czasowa od godz?do godz?.) ? 10 zł

– trzydniowa ? 30 zł

– siedmiodniowa ? 60 zł

– czternastodniowa ? 120 zł

 1. Opłata okresowa dla niezrzeszonych w PZW ( wszystkie wody):

– jednodniowa ( czasowa od godz?do godz?.) ? 30 zł

– trzydniowa ? 60 zł

– siedmiodniowa ? 120 zł

– roczna – 400 zł

 1. Opłata egzaminacyjna na kartę wędkarską.

– z opłat egzaminacyjnych jest zwolniona młodzież na podstawie ważnej legitymacji szkolnej ? 20 zł

– egzaminy są nieodpłatne w szkółkach wędkarskich ? 20 zł

Składka na ochronę i zagospodarowanie wód uzupełniająca w 2017 roku 2017r.

 1. Składka okręgowa uzupełniająca obejmująca wszystkie zbiorniki : Stańków, Żółtańce M. i D., Staw, Wytyczno, Tuligłowy i Tuligłowy kąpielisko, Lubańki, Niwa I i II, Zahajki, Husynne ? 70 zł

Dane uzupełniające do tabeli składek na 2017 rok

 • Składkę członkowską i na ochronę i zagospodarowanie wód pełną uczestnika uprawnionego do swojego łowiska uiszcza młodzież do 16 lat.
 • Młodzież nie zrzeszona w PZW do lat 14 może wędkować nieodpłatnie na wodach PZW pod nadzorem opiekuna członka PZW posiadającego składkę na ochronę i zagospodarowanie wód oraz zezwolenie w obrębie jego łowiska z zachowaniem dziennego limitu ryb oraz sprzętu.
 • Zwalnia się członków uczestników z opłat za legitymację członkowską.
 • Składkę członkowską uczestnika uprawnionego do swojego łowiska uiszcza młodzież do lat 16 w wysokości 25% wartości znaku składki członkowskiej.
 • Inwalidzi ze znacznym stopniem niepełnosprawności zwolnieni są z obowiązku opłacania składki na ochronę i zagospodarowanie wód i mogą wędkować na zasadach przewidywanych dla osób towarzyszących członkowi PZW w ramach wspólnego łowiska, limitu ryb i sprzętu. Niniejsza ulga nie zwalnia z obowiązku posiadania karty wędkarskiej oraz składki członkowskiej PZW.
 • Członkowie PZW po ukończeniu 70- tego roku życia, spełniający warunek minimum 15- to letniego stażu w Polskim Związku Wędkarskim zwolnieni są z opłacania składki na ochronę i zagospodarowanie wód i składek na ochronę i zagospodarowanie wód uzupełniających na podstawie wpisu do legitymacji członkowskiej. Obowiązek udokumentowania w/w stażu spoczywa na członku PZW ubiegającemu się o ulgę z tego tytułu. Staż członkowski obejmuje tylko lata, w których była opłacana składka członkowska. Dokumenty potwierdzające staż: legitymacja członkowska PZW, karta ewidencyjna ( kartoteka ). Bez wymaganych dokumentów skarbnik nie ma prawa do zastosowania w/w ulgi.
 • Honorowi członkowie PZW są zwolnieni ze składek członkowskich oraz składek na ochronę i zagospodarowanie wód na podstawie wpisu do legitymacji członkowskiej PZW.
 • Członkowie odznaczeni złotą odznaką z wieńcami są zwolnieni ze składek o na ochronę i zagospodarowanie wód oraz składek na ochronę i zagospodarowanie wód uzupełniających na podstawie wpisu do legitymacji członkowskiej PZW.
 • Nie objęte ulgami i zwolnieniami są składki i opłaty okresowe.
 • Członkowie PZW w wieku 16 – 24 lat są uprawnieni do 50% zniżki w składce członkowskiej za okazaniem ważnej legitymacji szklonej lub studenckiej.
 • Młodzież ucząca się do 24 roku życia po opłaceniu składki na ochronę i zagospodarowanie wód pełnej 50% o wartości 50/M może wędkować na wszystkich wodach Okręgu, włącznie ze zbiornikami retencyjnymi za okazaniem ważnej legitymacji szkolnej .
 • Składka na ochronę i zagospodarowanie wód wniesiona przez uczestnika upoważnia go do wędkowania na wodach ogólnodostępnych całego kraju ( Uchwała nr 103 ZG PZW Warszawa z dnia 27 września 2008 roku).
 • ZO PZW w Chełmie wprowadza całkowity zakaz połowu ryb kuszą i metodą trolling.
 • Wszyscy wędkarze, uprawiający amatorski połów ryb na wodach Okręgu PZW w Chełmie muszą posiadać zezwolenie na amatorski połów ryb wraz z rejestrem połowu.
 • Członek Okręgu PZW w Chełmie nabywa prawo do ulgi w danym roku kalendarzowym, w którym kończy lata.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj