Lato 2020 - WYTYCKIE

Okręg PZW w Chełmie przedstawia Składki członkowskie ogólnozwiązkowe oraz na ochronę i zagospodarowanie wód 2021 rok.

LpTreśćWysokość kwotowa w złotych
1.Składka członkowska ogólnozwiązkowa100,- 
2.Składka członkowska ulgowa 50%
1) młodzież szkolna i studenci w wieku 16-24lat,
2)  członkowie odznaczeni srebrną i złotą odznaką PZW
3) mężczyźni od 65 roku życia,pod warunkiem posiadania stażu członkowskiego powyżej 10 lat
4)  kobiety od 60 roku życia , pod warunkiem posiadania stażu członkowskiego powyżej 10 lat  
50,-
3.Składka członkowska ulgowa 75%
1) członkowie uczestnicy do lat 16
2) członkowie odznaczeni odznaką PZW złotą z wieńcami
25,-
4.Wpisowe:
1) członka zwyczajnego PZW
2) członka uczestnika PZW

25,-
0,-
5.Legitymacja członkowska
młodzież do lat 16
5,-
0,-
6.Składka członkowska na ochronę i zagospodarowanie wód
PEŁNA w Okręgu PZW Chełm – wszystkie wody
220,-
7.Składka członkowska na ochronę i zagospodarowanie wód
PEŁNA ULGOWA w Okręgu PZW Chełm (odznaczeni odznakami PZW srebrną i złotą, mężczyźni od 65 roku życia, kobiety od 60 roku życia) – wszystkie wody
160,-
8.Składka członkowska na ochronę i zagospodarowanie wód
PEŁNA ULGOWA w Okręgu PZW Chełm (młodzież ucząca się do 24 roku życia po okazaniu ważnej legitymacji szkolnej lub studenckiej) wszystkie wody
60,-/M
9.Składka członkowska na ochronę i zagospodarowanie wód
PEŁNA członka uczestnika do lat 16 – wszystkie wody i metody
30,-
10.Składka członkowska na ochronę i zagospodarowanie wód
NIEPEŁNA dla czł. PZW (upoważniająca do wędkowania na wodach ogólnodostępnych, z wyłączeniem wszystkich zbiorników)
120,-
11.Składka członkowska na ochronę i zagospodarowanie wód
NIEPEŁNA 50% dla czł. PZW (upoważniająca do wędkowania na wodach ogólnodostępnych, z wyłączeniem wszystkich zbiorników)
– odznaczeni odznakami PZW srebrną i złotą
– mężczyźni powyżej 65 lat
– kobiety po ukończeniu 60 lat
60,-
12.Składka członkowska na ochronę i zagospodarowanie wód uzupełniająca obejmująca wszystkie zbiorniki: Stańków, Żółtańce M. i D., Staw, Wytyczno, Tuligłowy i Tuligłowy kąpielisko, Niwa I i II, Zahajki, Husynne. 100,-
13.Składka okresowa dla członka PZW pełna (czasowa od godz… do godz …)
– 1 dniowa pełna
– 3 dniowa pełna
– 7 dniowa pełna

20,-
50,-
100,-
14.Opłata okresowa dla niezrzeszonych w PZW pełna (czasowa od godz… do godz …)
– 1 dniowa pełna
– 3 dniowa pełna
– 7 dniowa pełna

38,-
95,-
190,-
15.Opłata roczna dla niezrzeszonych w PZW
roczna pełna (upoważniająca do wędkowania na wodach ogólnodostępnych, łącznie ze zbiornikami)
roczna niepełna (upoważniająca do wędkowania na wodach ogólnodostępnych, z wyłączeniem wszystkich zb.)
roczna uzupełniająca do opłaty niepełnej (upoważniająca do wędkowania w zbiornikach)

600,-

300,-


200,-
16.Opłata egzaminacyjna na kartę wędkarską.
– z opłaty egzaminacyjnej zwolniona jest młodzież ucząca się do 24 roku życia po okazaniu ważnej legitymacji szkolnej lub studenckiej
– egzaminy są nieodpłatne w szkółkach wędkarskich.
20,-

POROZUMIENIA : brak informacji na dzień 08.12.2020r.

Uzupełnienie :

Składkę członkowską ogólnozwiązkową i składkę członkowską na ochronę i zagospodarowanie wód pełną uczestnika uprawnionego do swojego łowiska uiszcza młodzież do 16 lat.

Młodzież nie zrzeszona w PZW do lat 14 może wędkować nieodpłatnie na wodach PZW pod nadzorem opiekuna członka PZW posiadającego składkę członkowską na ochronę i zagospodarowanie wód oraz zezwolenie w obrębie jego łowiska z zachowaniem dziennego limitu ryb oraz sprzętu.

Zwalnia się członków uczestników z opłat za legitymację członkowską.

Inwalidzi ze znacznym stopniem niepełnosprawności zwolnieni są z obowiązku opłacania składki członkowskiej na ochronę i zagospodarowanie wód i mogą wędkować na zasadach przewidywanych dla osób towarzyszących członkowi PZW w ramach wspólnego łowiska, limitu ryb i sprzętu. Niniejsza ulga nie zwalnia z obowiązku posiadania karty wędkarskiej oraz składki członkowskiej ogólnozwiązkowej PZW.

Członkowie PZW po ukończeniu 70 roku życia, spełniający warunki minimum 15-letniego stażu w PZW zwolnieni są z opłacania składki członkowskiej uzupełniającej na ochronę i zagospodarowanie wód. Obowiązek udokumentowania w/w stażu spoczywa na członku PZW ubiegającemu się o ulgę z tego tytułu. Staż członkowski obejmuje tylko lata, w których była opłacana składka członkowska. Dokumenty potwierdzające staż: Legitymacja członkowska PZW, karta ewidencyjna (kartoteka koła). Bez wymaganych dokumentów skarbnik nie ma prawa do zastosowania w/w ulgi.

Honorowi członkowie PZW zgodnie z §15 ust. 2 statutu PZW są zwolnieni ze świadczeń członkowskich za okazaniem legitymacji nadającej tytuł członka honorowego (wpis do legitymacji członkowskiej).

Członkowie odznaczeni złotą odznaką z wieńcami są zwolnieni ze składek członkowskich na ochronę i zagospodarowanie wód oraz uzupełniających na podstawie wpisu do legitymacji członkowskiej PZW.

Nie objęte ulgami i zwolnieniami są składki i opłaty okresowe.

Członkowie PZW w wieku 16-24 lat są uprawnieni do 50% zniżki w składce członkowskiej za okazaniem ważnej legitymacji szkolnej lub studenckiej.

Młodzież ucząca się do 24 roku życia po opłaceniu składki członkowskiej na ochronę i zagospodarowanie wód pełnej ulgowej o wartości 60/M może wędkować na wszystkich wodach Okręgu za okazaniem ważnej legitymacji szkolnej lub studenckiej.

Składka członkowska na ochronę i zagospodarowanie wód wniesiona przez uczestnika upoważnia go do wędkowania na wodach ogólnodostępnych całego kraju (Uchwała nr 75 § 6 ZG PZW Warszawa z dnia 22 października 2018 roku)

Zarząd Okręgu PZW w Chełmie wprowadza całkowity zakaz połowu ryb kuszą i metodą trolling.

Wszyscy wędkarze, uprawiający amatorski połów ryb na wodach Okręgu PZW w Chełmie muszą posiadać zezwolenie na amatorski połów ryb wraz z rejestrem połowu.

Członek Okręgu PZW w Chełmie nabywa prawo do ulgi w danym roku kalendarzowym w którym kończy lata.

Przyznanie ulgi ze względu na wiek wraz z obowiązującym stażem PZW, obowiązuje od 01.01.2018r. na podstawie karty ewidencyjnej członka PZW (Uchwała nr 8/XI/2017 ZG PZW z dn 04.11.2017r.)

Składki członkowskie roczne oraz opłaty roczne za zezwolenie na amatorski połów ryb od osób niezrzeszonych, obowiązują w danym roku kalendarzowym, tj. od dn. 1 styczna br. do dnia 31 grudnia br.

Składki członkowskie i opłaty od osób nie zrzeszonych nie podlegają zwrotowi.

źródło: http://www.pzw.org.pl/chelm/

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj